Маркетинг консултации

Marketiz Me предлага разработване на маркетингова стратегия за позициониране на даден продукт или услуга на пазара.

Маркетинговата стратегия за позициониране на продукта/услугата има за цел да създаде уникално продуктово предложение, което да заеме доминиращо място в съзнанието на целевата група. Изговяме, така наречениея SWOT анализ и определме силните и славите страни на бранда ви, както и възможността за бъдещо развитие и опасностите, който се крият в лицето на вашите конкуренти и пазарната среда.

Заедно изграждаме план и стратегия за развитие, свързани с вашите фирмени цели и следим за изпълнението на всяка точка от него.